Zpracování osobních údajů

Informace společnosti o zpracování osobních údajů

 

Základní informace

Jste-li naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu (dále také pouze jako uživatel), svěřujete nám své osobní údaje. My, Hliněná bašta s.r.o. (dále také pouze jako společnost), zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Identifikace společnosti: Hliněná bašta s.r.o. se sídlem Praha 2, Nové Město, Na hrobci 294/5, IČ: 24710989

Společnost je správcem osobních údajů svých uživatelů, které provádí v souladu s Nařízením EU a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve spojení s platnými právními předpisy, upravujícími odůvodněné náležitosti dokumentů a smluv, k jejich platnosti se osobní údaje spravují a zpracovávají, archivují.

Jaké osobní údaje jsou spravovány:

 • jméno a příjmení uživatele,
 • adresa bydliště uživatele, pokud uživatel sdělí
 • telefonní a e-mailové spojení uživatele

Tyto osobní údaje jsou spravovány za účelem rezervace služeb, a to konzumace a uzavřených akcí (svatba, firemní akce nebo rodinná akce) a dále za účelem nákupu voucheru na konzumaci osobně nebo on-line na stránkách www.hlinenabasta.cz.

Popis zpracovávání osobních údajů, zpracovatelé

Osobní údaje se zpracovávají v písemné i elektronické podobě v rozsahu odůvodněném platnými právními předpisy k vedení a evidenci zajišťovaných nebo poskytovaných služeb. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce může zpracovávat i zpracovatel NETservis s.r.o., IČ 25759116 (provozovatel redakčního systému WebRedakce).

Agenda se zpracovává v listinné i elektronické podobě, a data jsou chráněna před jejich zneužitím, nebo ztrátou či zcizením (v kanceláři společnosti v uzamykatelné skříni). O jakémkoliv porušení těchto povinností budou objednatelé služeb vyrozuměni spolu k tomu zákonem určeným úřadem státní správy.

Příjemci osobních údajů jsou také subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona, tedy v případě faktur, např. finanční úřad.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím:

 • služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Tyto stránky mohou fungovat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Zrušit soubory cookies můžete zde dle typu prohlížeče:

 • Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
 • Microsoft Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Safari – https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

Uživatel má právo:

 • na přístup k osobním údajům (informacím o jejich zpracování)
 • na poskytování kopií zpracovávaných osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů, které nejsou odůvodněné pro právní jednání, k nimž byly poskytnuty
 • na omezení zpracování, tj. na zdržení se jakéhokoliv zpracování mimo uchování údajů dle platných právních předpisů
 • na přenositelnost osobních údajů
 • na doplnění, opravu osobních údajů
 • na uplatnění námitky nebo stížnosti k tomu určenému úřadu státní správy, v daném případě Úřadu na ochranu osobních údajů
 • na právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování mimo zákonem stanovené předpoklady právního jednání

Pověřence společnost nemá.

Osoba zodpovědná za správu, zpracování a zabezpečení osobních údajů: jednatelé společnosti

Účinnost nařízení: 25.5.2018