Obchodní podmínky

Obchodní podmínky zkrácené:

Kupující může dárkový poukaz (voucher) na konzumaci zakoupit v restauraci osobně nebo on-line vyplněním objednávky dárkového poukazu (voucheru) na webu www.hlinenabasta.cz ve zvolené nominální hodnotě. Po zaplacení nominální hodnoty poukazu bude kupujícímu zasláno prostřednictvím e-mailové pošty vyrozumění ke stažení vystaveného dárkového poukazu (voucheru). Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou nebo převodem.

Platnost poukazu je 6 měsíců od vydání poukazu. V případě, že nebude dárkový poukaz čerpán v termínu jeho platnosti, pak propadá, pokud nedojde k písemnému potvrzení provozovatele o jeho prodloužení k žádosti kupující, pokud o to před skončením platnosti požádá. K prodloužení je nutné předložení dárkového poukazu.

Dárkový poukaz opravňuje k čerpání konzumace do výše nominální hodnoty poukazu. V případě, že vznikne rozdíl, pak se nevrací částka do nevyužité nominální hodnoty dárkového poukazu, a v případě přečerpání se dorovná rozdíl.

Dárkový poukaz je přenositelný, a kupující bude vyrozuměn o jeho čerpání zprávou SMS. Dárkový poukaz je určen k jednorázovému použití.

Za jakékoliv zneužití, znehodnocení, odcizení nebo ztrátu nenese odpovědnost provozovatel.

K objednání dárkového poukazu poskytuje kupující jméno, příjmení, tel. spojení, e-mailovou adresu (pro informaci o konzumaci oproti předložení dárkového poukazu). Tyto údaje jsou evidovány za účelem vystavení a čerpání dárkového poukazu, a souhlas je udělen vyplněním údajů, na dobu do skončení účetního období, v němž je dárkový poukaz čerpán nebo končí platnost vystaveného dárkového poukazu, pokud by čerpán nebyl.

Správcem osobních údajů je provozovatel restaurace, spol. Hliněná bašta s.r.o.

Obchodní podmínky:

1. Základní informace

Kupující učiněním závazné objednávky na stránkách www.hlinenabasta.cz potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání dárkového poukazu. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách.

Prodávající: Hliněná bašta s.r.o. se sídlem Praha 2, Nové Město, Na hrobci 294/5, IČ: 24710989

Kupující: Uživatel webu www.hlinenabasta.cz nebo zákazník restaurace Hliněná bašta

2. Objednání zboží 

Na webových stránkách www.hlinenabasta.cz má kupující možnost pohodlné objednávky a může nakupovat 24 hodin denně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte prodávajícího na e-mail rest@hlinenabasta.cz. Předmětem smlouvy je pouze dárkový poukaz, který je pro potřeby těchto obchodních podmínek dále označován jako zboží, které je předmětem kupní smlouvy – objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a zaplacení zvolené nominální hodnoty.

3. Objednání a doručování zboží, možnosti platby

Objednávky přijímáme kdykoli. Potvrzení objednávky zasíláme e-mailem v nejkratším možném čase, nejpozději do pracovního dne následujícího po vyplnění elektronické objednávky a potvrzením je smlouva uzavřena. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4. Nákup, platba, vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Nákup a platbu je možné provést následujícími způsoby:

  • osobní odběr v restauraci Hliněná bašta a platba v hotovosti nebo platební kartou
  • bezhotovostní platba předem a osobní odběr v restauraci Hliněná bašta
  • dobírka - poplatek za dobírku 80,-Kč
  • bezhotovostní platba předem + doporučená zásilka 80,- Kč

Prodávající může vrátit dárkový poukaz do 14 dní od zakoupení vrátit, stačí vyplnit online formulář a zboží odeslat nebo donést na naši provozovnu. Zboží nelze vracet poštou na dobírku! Takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat. Vracené zboží musí být v zcela v původním stavu (nepoužité). Také je nutno doložit kopii dokladu o koupi. Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího prokazatelným způsobem upozornit.

5. Práva a povinnosti při vypršení platnosti

Po vypršení platnosti zakoupeného poukazu na konzumaci není kupujícímu nebo držiteli tohoto poukazu ze strany prodávajícího poskytována žádná náhrada, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

6. Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující na webu www.hlinenabasta.cz, jakožto i zákazník restaurace Hliněná bašta má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se, prosím, na společnost Hliněná bašta s.r.o. se sídlem Praha 2, Nové Město, Na hrobci 294/5, IČ: 24710989.

Objednávkou kupující stvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

7. Ostatní

Kupující učiněním závazné objednávky na stránkách www.hlinenabasta.cz potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.