Průhonický park

Průhonický park využívá členitého údolí říčky Botiče a kromě bohaté sbírky domácích dřevin se pyšní i pečlivě budovanou sbírkou dřevin cizokrajných.

Proslavený, z estetického i odborného hlediska výjimečný průhonický zámecký park, založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Průhonický park využívá členitého údolí říčky Botiče a kromě bohaté sbírky domácích dřevin se pyšní i pečlivě budovanou sbírkou dřevin cizokrajných. Návštěvníky oblíbené jsou svahy osázené více než 8000 kusy pěnišníků (rododendronů), překrásná botanická zahrada s rosáriem a cennou sbírkou kosatců a pivoněk a veliké alpinum vybudované na přírodních skalnatých srázech.

Kulturní památka 1.kategorie

Průhonický park je zařazen do seznamu kulturních památek I. kategorie a do soupisu historických zahrad, vydaného mezinárodní organizací ICOMOS. Součástí parku je i průhonický zámek, využívaný jako kongresové, konferenční a kulturní centrum. Velice oblíbeným využitím průhonického zámku i jeho zahrad je organizace svateb.