Průhonicemi na kole

Zpět na Stojí za návštěvu

Zde si můžete stáhnout cyklomapu Průhonic.

 V červnu 2012 byla ukončena realizace projektu Průhonicemi na kole (CZ.1.15/2.2.00/38.00898), který byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy ve výši zhruba 9,8 mil. Kč.
Cílem projektu bylo zkvalitnění cyklistické dopravy v obci Průhonice, a to rozšířením původní nabídky cyklistických tras, napojením turisticky atraktivních lokalit na již existující cyklistickou infrastrukturu a zvýšením celkové bezpečnosti cyklistické dopravy v obci Průhonice. V rámci projektu bylo na bývalých polních a lesních cestách vybudováno 3,29 km nových cyklostezek. Po části nově vybudovaných cyklostezek vede také cyklotrasa Greenways Praha – Wien, která tak byla z velké části, tedy kde to bylo možné, na katastrálním území obce Průhonice převedena ze silně frekventovaných silnic III. třídy (Újezdská, Kunratická, U Hájovny) do klidových oblastí bez motorové dopravy. U cyklostezek byla též nově umístěna odpočívadla s herními prvky pro děti a byla zpracována nová cyklomapa, která je k dispozici na webových stránkách obce Průhonice i u partnerů projektu.

 Projekt je přínosem jak pro obec, tak i pro cyklisty. Došlo ke zvýšení dostupnosti turisticky atraktivních míst, která se nacházejí na území obce (Dendrologická zahrada, Průhonický zámek, Průhonický park), rozšířila a zkvalitnila se cyklistická infrastruktura a cyklistika se stala výrazně bezpečnější, vhodná i pro rodiny s dětmi. Všechny tyto pozitivní výstupy projektu posilují celkovou image obce jako místa pro život a volný čas. Realizace projektu by měla přispět nejen ke snížení dopravní a hlukové zátěže v obci, ale také míry znečištění ovzduší. Zvýšený pohyb turistů provozujících cyklistiku na území obce prospívá i podnikatelskému sektoru, vede k rozšíření skupiny potenciálních klientů a poskytuje prostor pro rozšíření služeb.

 Na projektu se jako partneři podíleli Výzkumný ústav Silva-Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., obec Dobřejovice, městská část Praha – Újezd a Daniel Dvorský (majitel cykloobchodu na náměstí obce), Hynek Vávra (majitel restaurace Hliněná bašta) a Club hotel Praha – Průhonice.

Restaurace Hliněná bašta je partnerem projektu a nabízí speciální služby pro cyklisty.

WiFi zdarma